Üretim
>
Teknik Bilgiler
Teknik Bilgiler
 POLİELEKTROLİT KİMYASAL KARAKERİSTİĞİ
 
    MOLEKÜL AĞIRLIĞI :  Düşük - Orta - Yüksek
    YÜK YAPISI :  Nonyonik-Anyonik-Katyonik-Amfoterik
    VİSKOZİTE :  Yük ve molekül ağırlığına bağlı olup oldukça yüksektir.
    FİZİKSEL FORMLARI :  Toz-Emülsiyon-Likit-Boncuk
STABİLİTE
Depolama ömrü Depolama sıcaklığı pH Dayanılıklığı
> 24 ay < 38°C Nonyonik Anyonik Katyonik
1 < pH < 12 4 < pH < 12 1 < pH < 6
 
TOKSİSİTE :
 
Genel olarak burada söz edilen polimerler insan sağliği için tehlikeli değildir. Zaten içmesuyu üretiminde ,yiyecek sektöründe kullanılacak kağıtlarda ve şeker endüstrisi gibi insan beslenmesi ile direkt ilgili olan kullanımlarda bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu ürünlerin herhangi bir başka etkisi olup olmadığına dair birçok çalışma da yapılmış ve yapılmaktadır. Poliakrilamidlerin aquatic organizmalar ve mikro organizmalar üzerine sistematik toksisitesi yoktur. Photolysis sonuçları biyolojik olarak parçalanabildiklerini göstermektedir.
 
POLİELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİ :
 
Endüstriyel alanda flokülant çözeltisinin hazırlanması flokülant spesifikasyonuna göre özel prosedür gerektirir. Flokülant solüsyonları yüksek viskoziteli olup yüksek konsantrasyonda çözelti hazırlamak zordur.Polielektrolit soğuk suda yayılıp çözülebilirler. Su, manyetik veya pervaneli karıştırıcı ile yavaşca karıştırılmalıdır. Tozun dozlanması flokülant partiküllerinin iyi bir şekilde yayılmasının sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Flokülantın tavsiye edilen konsantrasyonda çözündürülüp daha sonra seyreltilerek dozlanması tavsiye edilir. Flokülantın seyreltik çözeltilerinin bile vizkositesi çok fazladır. 
Karıştırma sırasında yüksek hız ve makaslamadan kaçınılmalıdır.Flokülantların topak oluşturmadan düzgün ıslanmasının sağlayacak  bir sistem kullanılmalıdır.(Huni veya vibrasyon cihazı.)
Flokülantlar yere dökülüp ıslandığında kaygan bir yüzey yaratır.Flokülant çözeltileri korozif değildir. Transfer pompaları : Piston tipi veya düşük basınçlı santrifüj pompaları kullanılabilir.

ANASAYFA
SNF, dünyanın en büyük suda çözünen polimer üreticisidir. SNF ürünleri başta içme suyu ve atık su arıtma olmak üzere petrol ve doğalgaz üretiminde, kâğıt üretiminde, madencilikte ve diğer özel uygulamalarda kullanılmaktadır
detay
ÜRÜNLERİMİZ
SNF Floerger, polielektrolit , polidadmak, poliamin, renk giderici, ağır metal gidericileri satarak polimer kullanıcılarına fiyat avantajı da sağlar
detay
ÜRETİM SİSTEMLERİMİZ
SNF,en önemli ürünlerinden poliakrilamidlerin üretimi için gerekli olan hammaddeler Akrilamid (Monomer),N-Metiloakrimalid ve Metilen Bis Akrilamidin de üreticisidir.SNF muhtelif markalar adı altında
detay
İletişim
İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi 37/B Seafaköy/ Küçükçekmece-İSTANBUL
detay
SNF 2013 Tüm Hakları Saklıdır.